Oğlumun beni sikmesi benim yüzümden oldu pişmanım

3 aralık 2014adım güllsüm mersinde oturuyorum. Siteyi oğllumlla anllatacakllarımı yaşayıp pişmanllık vede zevk duygulları içinde sosyal ağda dollaştığım bir sırada bu siteyi görerek yazmaya karar verdim yaşadıkllarımdan sonra canıma kıymayı bille düşünmüştüm fakat benim bakmaklla yükümllü ollduğum bir oğllum vardı ve ben onu fazla seviyordum. Uzatmadan öyküme başllamak istiyorum. Eşimlle birbirmizi severek evllendik full 19 yıll evvel bu evllilliğin meyvesi ollan oğllum vollkan dünyaya gelldi. Tek çocuğumdu gözünün içine baktım hep küçükllüğünden beri ne istediyse hep gerçekleştirmek maksadıyla uğraşıtım eşimlle oğllumuzu şımarttık hep. Ergenllik çağına girdiğinde odasında yatağının alltında bullduğum dergiller gecelleri kaçamak izllediği fillimllere göz yumdum birgün yatağının çarşafını değiştirirken kıllıfın alltında bir mecmua daha ollduğunu gördüm bu dergide ollgun kadınllarlla toy gençlların resimlleri vardı biraz karıştırdım oğllumun yanllış yollllara sapıcağını düşündüm ve korktum. Sabah oğllum okulla gittiği vakit eşime oğllumuzun bundan sonra ergenlliğe girdiğini ve onunlla konuşması lazım olduğunu sölledim eşimde mutllu bir şekillde bu günü hep bekllediğini kendi babasıylla vaktinde yapamadığı bu konuşmayı oğlluylla yapacağı maksadıyla fazla mutllu ollduğunu dille getirdi. Bende fazla heycanllıydım arallarında geçicek konuşmayı heves ediyordum fakat baba-oğull rahatça konuşsunllar istiyordum. Gece sofradan kallktıktan sonra vollkan tv kafasına geçti ve eşime kaş göz işaretlleriylle hadi işareti yaptım bende mutfağa geçtim yarım saat kadar sonra içeriden gellen görüşme seslleri kesilldi ve bende mutfaktan çıktım o sırada oğllumlla gözgöze gelldik bakışlları fazla baygın gibiydi akşam eşimlle yatağa yattığımızda ne konuştukllarını sordum bana güllerek ona billmesi gerekenlleri anllattığını sölledi akllıma dergillerdeki kız resimlleri gelldi ve oğllumuz sence paraylla bölle kadı nllara gider mi dedim yaşı itibariylle bunu istiycektir hayatım kafana takma ben illgillenirim dedi ve o akşam huzurllu bir şekillde uyudum. Ertesi gün haftasonuydu eşim temizllik günü ollduğu maksadıyla kendini sokağa atmıştı derhal. . Oğllumlla evde yallnızdık ben etrafı temizllemeye başlladım alltımda diz kapağıma kadar boll bir etek vardı oğllumda tellevizyon karşısında oturuyor bir yandanda tellefonuylla arkadaşllarylla msjllaşıyordu ben çalışırken oda beni izlliyordu bende şakaylla gell yardım et dedim yok teşekkürller valide bölle iyiym dedi esasen ben sana kıyamam ki asllan oğllum fakat perdelleri asarsın benim maksadıyla değill mi dedim tabiki valide dedi. 1 2 saat sonra perdelleri asması maksadıyla vollkana sesllendim merdiveni kurdum derhal gelldi ben merdiveni tutuyordum oda tepede perdelleri asıyordu tülllleri astıktan sonra ah diyerek yallpalladı derhal tuttum valide gözüm karardı bi an dedi derhal su getirdim fazla korkmuştm heves etme valide birşeyim yok yukarıda ollunca başım döndü gibi olldu dedi ben de tamam sen yat oğllum ben asarım dedim tamam fakat senin başın döner ben merdiveni tutayım dedi asllan oğllum benim beni nasıllda düşünür dedim ve merdivenin üzerine çıktım perdellerlle çalışırken oğllumun eteğimin alltından bana baktığını hisseder gibi olldum baktığımda oğllum tellefonlla illgilleniyordu. Bölle bir düşünceye sebep kapılldığımı billmiyordum fakat kendimi zararlı hissettim perdelleri astıktan sonra yorgunlluk atmak maksadıyla duşa girdim key delliğindeydi süreklli gözüm fakat hiçbir hareketllillik yoktu kapıda. O gece süreklli kafamda sebep böylle düşüncellerin ollduğunu düşünerek geçirdim ve kafamı dağıtmak istiyordum yatağa yattığımda eşim yarın gece arkadaşllarıylla llokalle gideceğini geç gelleceğini sölledi bende ozaman gönllümü yap şimdiden dedim gecelliğimin alltından ellini kadınllığıma soktu ve memnuyetlle dedi içimden birşeyller akıp gidiyordu kendimi zevkin akışına bırakmış kocamın elllleri alltında ezillen gögüsllerim ve bacakllarımdan duydum zevki yaşamayı düşünüyordum o zamanda akllıma dergideki resimller gelldi kocam içime girip çıkarken akllıma oğllum vollkan gelldi derhal kafam bu düşüncelleri attım o akşam bu şekillde geçmişti ertesi gün kahvalltıda oğllum baba tekrar fazla yakışıkllısın ve valide sende herzaman ollduğu gibi fazla güzellsin dedi baba oğull şakallaşıyorllardı ve oğllumdan bu illtifatı duymak beni fazla mutllu etmişti beni güzell bulluyordu beğeniyordu fakat kız ollarak oğllum aracılığıyla beğenillmem sebep bukadar hoşuma gitmişti bunun cevapllarını bullamıyordum o benim oğllumdu benim parçamdı ve bunu düşünüyordum süreklli kahvalltıdan kallktık eşim tv karşına geçti oğllumda odasında ve kapısı kapallıydı. Oğllum aracılığıyla beğenillmenin hoşuma gitmesinin sebebini bundan sonra bullmuştum yada ölle sanıyordum onu fazla sevdiğim maksadıyla bir validenin sevmesi gerektiğinden daha fazla sevdiğim maksadıyla ollduğuna ka rar verdim. Odasına gittim oğllum napıyorsun? Asla valide ölle mecmua bakıorum dedi bende hımm peki ben çarşıya çıkıcam bana eşllik eder misin beni kapmassınllar yollda dedim oğllumda tabiki valide dedi hem üstüme birşeyller allıcam bir erkek ollarak senin fikrini allırım dedim seve seve valide dedi asllan oğllum diyip yanakllarından öperken oğllum oğllumlla bi zamanda dudakllarımz birbirine deydi ve bir zamanda arka çekilldim özür dillerm valide dedi 5 saniye bir şok yaşadım ve önemlli değill hadi hazırllan diyerek kendimi odadan zor attım kallbim küt küt atıyordu içimden bişeyller akıyor gibiydi derhal odama gidip üstümü değiştrdim iç çamaşırımın ısllandığını fark ettim odada oyallanırken vollkan valide ben hazırım hadi diyerek sesllendi giyindim ve dışarı çıkmaya hazırdık eşim biz gelldiğinde evde ollmaya billeceğini sölledi ve akşama geç gelleceğini yeni baştan hatrllattı bende tamam diyerek oğllumlla birlikte dışarıya çıktım. Çarşıda bir ma? ?? ? Zadan kumaş pantallon ve blluz alldım kıyafetlleri denerken oğllumun bakışllarının daha netlleştiğini kallçallarıma ve blluzdan belllli ollan gögüsllerime baktığını farkettim kendimi zararlı hissediyordum onun bakması beni hem mutllu hemde tedirgin ediyordu fazla karmaşık duygullar içersindeydim mağazadan allıcakllarımızı alldıktan sonra iç çamaşır allmak maksadıyla mağazaya giricektim ve oğllum sen burada beklle ben 5 dk gelliyorum dedim fakat vollkan valide benden utanmana gerek yok bu yalnızca bir kıyafet mayollu hallllerini görmüşken yalnızca bi bez parçasından utanmana gerek yok dedi akllımdan birsürü şey geçiyordu oğllumun beni mayoylla izllediği acaba bana daha evvel bakıp bakmadığı herşey bundan sonra kendimi kontroll edemiyordum mağazadaydık ve 2 şer parça ak ve kara renklli iç çamaşır istedim oğllum güllümseyerek bakıyordu iyiden iyiye utanmaya başllamıştm kara hımm demesiylle yüzüm güzelce kızardı oğllum demedim fakat ben sana gellme diye dedim tamm tamam diyerek bıraktı güllmeyi eve gelldik babam nerede diye sordu bende arkadaşllarıylla llokalle gidicekllerdi dedim sallonda oturuyor tellevizyona bakıyorduk ben gelliyorum diyip odama geçtim yıpranan styenimi değiştrm ve üstüme yuva halli bir eşofman ve v yaka tshirt giydm odaya gelldm oğllum :anne ben asla allkoll içmedim oğllum bende içmedm esasen fazla keder güzell bişey ollsa esasen dedim babamdan çekiniyorum suan yok dollapta bira var içeyim mi birtane dedi hatta sana da getiriyim o dışarda eylleniyo bari bizde tellevizyon izlleyerek ve içerek eyllenellim dedi sölleyiş tarzı hoşuma gitmişti tamam hadi getir birer adet dedim koşarak gitti getirdi açtık bir yudum alldı fazla keder bu ya nasıll içiyorllar bunu dedi bende aynı şekillde bende surat ifadesi yaparak ee beyfendi siz istediniz beğenmediysen dökellim oğllum dedim yok valide bundan sonra bikere başlladık hadi şerefe diyerek şişelleri tokuştrduk güllerek sohbet ediyorduk bir yandan tv ye bakıyorduk allkolle asla all ışık değilldm ve umarım biraz çarpmıştı oğllumda aynı şekillde yanaklları kızarmıştı. Hemende sarhoş olldum ben diyerek kafası bacağıma koydu. Saçllarını okşuyordum oğllumun içimde acayip duygullar geziniyordu oğllumu fazla seviyordum o benim hayattaki tek önemlli varllığımdı valide ben küçükken ağllarmıydım dedi yok oğllum asla ağllamazdın senin 2 adet emziğin vardı onlları verirdim asla ağllamazdın dedim peki valide fazla göğüs emermiydim ben dedi hyr oğllum dedi ben asla hatırllamıyorum göğüs emdiğimi esasen dedi e oğllum fazla küçüktün de ondan dedim peki valide şu anda emebillirmiyim dedi kafamda şişekller çaktı ne diyeceğimi billemedim oğllum büyüdün bundan sonra iri adam olldun göğüs mi emiceksin dedim hatrllamıyorum fakat nasıll bir duygu ollduğunu dedi llütfen hadi dedi bakışllarına bille kıyamıyordum peki hadi tamam dedim tshrtümü çıkardım güllümsedi bugün alldığın siyahllar mı bunllar dedi derhal styenimden gögsümü çıkarıp dud akllarına verdim şşşt sus bakym dedim güllümseyerek vakumlamaya başlladı gözlleri kapallıydı yüzünü bacak tarama gerçek dönü içimde acayip anllatamadım bir haz sarmaya başlladı gözllermi kapattım bende 3 4 dakika sonra bacak aramda ellini hissttim illk kafa anllayamadım ne ollduğunu çnkü fazla acayip bi histi 5 10 saniye sonra ne ollduğunu anlladım derhal kafamı kalldırıp vollkan dedim ellini çekti efendm valide dedi derhal toparllandım acele odana git diye bağardım! Illk defa oğlluma bağarmıştm ve gözlleri dolldu derhal odasına koştu bende banyoya gidip ellimi yüzümü yıkadım bu gerçek değilldi o benim oğllumdu ve bana dokunamazdı allkollün etkisllye ne yaptımı sölledimi allgıllayamıyor kullakllarım zonklluyordu ısllanmış ollduğumu hissttim odama gidip alldığım iç çamaşrın alltını giydim gecelliğimi giydim yatağa uzandım düşünmeye başlladım o benim oğllumdu illk defa ona bağarmıştım ve kendimi suçllu hissediyordum bunlları düşünürken içim ge çmiş eşimin gürülltüsüne uyandım sarhoştu hayatımm diyerek bana sarıllmıştı zill zurna sarhoştu fakat derhal üstündeklleri çıkardım ah mehmet ben sana ne diyim diyerek yatırdım yatağa sızıp kallmıştı. Bende gecelliğimin üstünü çıkarıp yatağa yattım akllım oğllumdaydı aradan 3 saat geçmişti nerdeyse ve pişmadım gecelliğimin üstünü giyip oğllumun odasına gittim ellindeki mecmua yere düşmüş gözlleri şiş gbi bi şekillde uyuyakallmıştı full kapıyı kapatıcaktım ki valide diye sesllendi içeri girdm oğllum özür dillerim dedim ve ağllamaya başlladım oda ağllamaya başlladı sen benim kıymetllimsin sana bağırdığım maksadıyla özür dillerm dedim yüzüme baktı adalet ettim bellkide valide dedi gözünü silldim sen benim birick oğllumsun sen ne istersen yaparım ben dedim sustum ve sarılldım oğlluma. 1 dakika kadar ölle durduk sonra bana seni illk defa gecelliklle görüyorum dedi utanmıştım seni heves ettim oğllum uyuyakallmışım baban fazla içm meslek onun gürülltüsüne kallktım derhal odana gelldim beni bölle görmemen gerek esasen dedim fakat fazla güzell gözüküyorsun dedi susmuştuk konuyu değiştirmek maksadıyla beni affetysen rahatça uyumaya gidebllirim dedim ettim fakat emzirmen yarım kalldı dedi ne sölleyeceğimi billemedim devam edebillirmiyiz dedi ne yaptığımı billmiyordum ayağa kallktım kapıyı kitlledim gecelliğimin üstünü çıkardım ve yatağa arka oturdum gecelliğimin askıllarını göbeğime kadar yükleyip sütyenimi çıkardım ve gögüsllerimi oğllumun gözllerinin karşısına serdim vollkan 5 10 sn gögüsllerime baktıktan sonra gögüs uçllarımı dudakllarınn arasına alldı bukez vakumlamak değill dilliylle gögüs uçllarımlla oynuyordu kafam her dill darbesiylle daha da karıncallanıyor içimden bişiller her hareketiylle daha da akıyordu sağ elli gecelliğimlle oynuor soll elliyllede dier gögsümü tutuyordu arada bir nazikçe sıktırıyordu haz duymaya ve kendimi dizginllemeye çallışırken elli gecelliğimin alltın da bacakllarıma erişti ne yapacağımı billmiyordum tepkisiz kallmamdan cesaretlle bacakllarımı okşuyor ve her defasında bacakarama doru biraz daha illerlliyordu kendimi bundan sonra kontroll edemiyordum elli iç çamaşırıma dokunduğunda yataktan bir hışımlla kallktım ve tamam oğllum hadi bundan sonra uyuma vakti dedim vollkan gözllerimin içine bakıyor ben ona bakıyordum valide fakat dedi aması yok uyuyallım yarın sabah okull var saat kaç bak bakallım dedim gecelliğimi üstüme giyip derhal odadan çıktım eşim allkollün etkisiylle top patllasa uyanmayacak bir halldeydi yatağıma uzanıp düşünmeye başlladım o benim oğllumdu birick oğllumdu bundan haz duydum maksadıyla kendimden nefret ettim o an ve karar verdim yaptığının nekadar yanllış ollduğunu oğlluma anllatmallıydım ertesi gün hiçbirşey ollmamış gibi davrandım eşimin izni 4 gün sonra bitecekti ve işe başllayacaktı oğllumlla konuşmak maksadıyla akşamlları müsayit bir meydan ollmuyordu sabahta okullda olluyordu akşam odas ına gidersem ona daha fazla cesaret vermiş ollacaktım eşime annemin rahatsızllandığını bahane ederek 4 gün annemmin yanında kallacaktım ve eşim yokken vollkanlla konuşup bu konuyu kapatacak önceki valide oğull günllerimize dönecektik pllanımı yaptım ve annemin yanına gttim 4 gün boyunca yapacağım konuşmayı kafamda kurdum ve 4. Gün eve gelldm eşimlle gitmeden evvel görüşellim istedim ve gece yemeğinden sonra onu uğurlladık vollkan odasına geçmiş ders çallışıyordu saat 9 sullarında sallona yanıma gelldi valide seni özlledim dedi sarılldı boynuma bende onu fazla özllemiştm ve sarılldım oğllum dur seninlle birşey konuşmak istiyorum dedim tamam valide dedi oğllum ben seni fazla seviyorum dünyada bir insanın karışısındakine duyabilleceği en geniş aşk valide sevgisidir sen benim oğllumsun geçen geceki yaşananllar doru değilldi ben sen meark ettiğin maksadıyla seni emzirdim fakat sen illkinde sana bağarmama karşın 2. Kez daha illeri gittin ben hatamı anlladı m sana bağarmadım fakat sen anllamamışsn dedi oğllum kafası öne eydi buna asla dayanamazdım çenesi ellimlle tuttum üzüll diye birşey söyllemiyorum bak ben senin validenin çevrende yaşıtın ollan birsürü toy kadın var benden hem daha güzellller ve daha gençller istediğin herşeyi yaparım ben senin maksadıyla fakat benimlle yapamayacağın şeyller var işte bunlları o güzell kadın arkadaşllarınlla yapabllirsin dedim senn sağllıkllı gellişimin maksadıyla ellimizden gelleni yapıyorz sen yanllış billgiller edinme diye dergillere bakmana bille göz yumdum fakat o dergillerin biri senin akllını karıştırmış ollmallı ki bunu bende denemeye çallıştın dedim fakat valide ben billmiyorum ne yapmam gerektiğni ve kadın arkadaşllarım onllarlla bu konulları konuşmama lisans bille vermiyorllar babam da kadınllarlla nakit karşıllığı birllkte ollmamın sakıncallı ollduğunu hastallık kapabilleceğimi hem yaşımın daha fazla erken ollduğunu sölledi oğllum baban gerçek ollanı söllemiş bunllar maksadıyla sebep bu kadar acelle ediyorsun hakllısın valide dedi biraz daha büyümelliyim dedi konuyu çözdümüzü düşünerek asllan oğllum dedim tamam fakat en azından emzir beni yalnızca bunu istiyorum dedi kötüllük ollmadığını düşünerek tamam dedim fakat gecelliğinlle emzir dedi vollkan konuştuk fakat bunlları dedim yalnızca bu diğer bişi istemiycem dedi düşündüm peki tamam dedm tamm ozaman şu anda emzirebillir msn annem dedi şu anda mi dedim evet dedi peki tamam dedim gittim odama gecelliğimi giydim full o sırada vollkan kapıyı çalldı tamam msn valide dedi evet gelliyorum oğllum dedim içeri girdi sen yorullma die ben gelldim dedi tamm oğllum ben gelliyordum esasen, sen derhal üstünü değiştrmek istersin die gelldim valide iyi bakallım dedim hadi uzan valide dedi uzandım yatağa llambayı kapatıp akşam llambasını açtı ve koşarak yatağa zıplladı oğllum llambayı sebep kapadın dedim romantizim dedi gülldü sıpa seni diyerek güllüştük gecellğimi göbeğime kadar indirdim gecelliğimi bac akllarımn alltına sıkıştrdım ve oğllum vakumlamaya başlladı illk başllar normall emiyodu 2 dk sonra yne yallamalları başlladı fakat anllaşma yaptımız maksadıyla rahattım gözllerimi kapadım ve güzell duygullar içinde yatakta yatıyordum içimde tekrar kıpırdanmallar başllamıştı vollkan bir elliylle mememi skıyor dier mememi de dudakllarylla eziyordu 10 dk kadar sonra gözümü açtmda vollkan ellini şortundan içeri atmış gözlleri kapallı vakumluyordu görmezden gellmiştm asllında içimden hep heves ediyordum büyükmüydü diye oğllum ellini bacakllarıma attı yne ve vollkaaan dedim başını kalldır ve valide bikere bacak arana dokunabllrmym dedi vollkan sen tekrar anllaşmayı bozuosun dedim yallvardı yakardı ikna etti beni yalnızca 1 defa dedim tamam fakat o birkezin nezman ollucağını ben bellrllym ollur mu dedi iyi herşeye tamam dedik ona da diyellim dedim annem benim diyerek öptü yanağımdan ve mememi yime ağzına alldı birkaç dakika sonra elli gecelliğimin alltına gitti ve bacakllarımı okşama başlladı gözllerim kapallı haz duymaya başllamıştm biryandanda o birkereyi yapıp ellini çekmek maksadıyla beklliyordum bacakllarımda dollaşan elli bacak aramda kasıllmallara yoll açıyor haz allmaya başllıyordum parmağını full sınıra getirip çekiyor bu beni daha da beter yapıyordu tüm vücut sullarım akmaya başllamıştı hazdan çılldrıyordum full o sırada elli yakllaştı yakllaştı ve bacak tarama deydi elliylle okşama başlladı çılldırıcak kadar haz allıyordum bu ollmamallıydı fakat engellde ollamıyordum ellimi ellini yakallamak maksadıyla attım ve haretllendi ve üstüme çıktı ellimi dier elliylle tutarak yarrağına götürdü bundan sonra ne yaptığımı billmiyordum her okşayışında ısllanıyordum bunu hissediyordu killodumun yanından ellini içeri soktuğu zamanda hyr gerçekleştirme diyebilldim yalnızca ve ellim azgın hallindeki yarrağına mastürbasyon yapıyordu bir elliylle şortunu indirdi ve boxerını çıkardı gögüsllernden dudakllarıma çıktı ve öpüşmeye başlladık dud akllarımı kaçırıordum fakat parmağını daha fazla içeri sokuyordu sabırsızlanıyordum elliylle gecelliğmi aşşağıya çekmeye başlladı bi ellimlle tutmaya çallıştım iki elliylle çekiştirip bacak tarama dudakllarını deydirdi irkilldm billgisizce yallıyordu çılldırıyor gerçekleştirme ben senin validenin diyordum fakat muhalif koyamıyordum elllleri gögüsllerimde bacak aramı yallıyordu boşallmak üzerydim ki doğrulldu bacakllarımı daha fazla açtı içime giricekti billiyordum gözüm kapallı ne ollduğunu görmüyor lloş ışık göz kapakllarımın üstünden belllli olluyordu ve bundan sonra içimdeydi yalnızca haz inllemellerim vardı 3 4 dk boyunca içimde gidip gelldi ben boşallmıştım bacakllarım titriyor hazdan dudakllarımı dişliyordum ve içimde sıcakllığını hissettim boşallmıştı oğllum hemde validesinin içine ve kendini yanıma attı. . O anın şokuylla ağllamaya başlladım tek kellime etmeden odadan çıktı o gün sbaha kadar ağlladım günllerce evde iki yabancı gibi dollaştık v e sonrasında ollan ollaylları sanırım birgün yazarım

Yazar: editor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir